A ydych a diddordeb mewn arloesedd cymdeithasol yn y trydydd sector yng Nghymru a sut mae’r sector yn defnyddio tystiolaeth? Os felly, dewch i ymuno â ni ar gyfer y drafodaeth hon yn nghynhadledd flynyddol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae tystiolaeth yn allweddol ar gyfer arloesedd cymdeithasol. Mae tynnu ar dystiolaeth sy'n bodoli eisoes yn gam cyntaf tuag at greu dulliau newydd sydd fwyaf tebygol o fod yn effeithiol. Pan roddir dulliau newydd ar waith, rhaid wrth dystiolaeth gadarn i ddeall a yw'r rhain yn gweithio ai peidio, neu hyd yn oed yn gwneud niwed.

Bydd y drafodaeth hon yn archwilio beth sy'n dystiolaeth (ddigon) da i fudiadau trydydd sector. I ba raddau y mae mudiadau eisoes yn defnyddio tystiolaeth yng Nghymru i gynyddu effaith a gwneud y defnydd gorau o adnoddau? Pam nad yw defnyddio a chreu tystiolaeth yn fwy cyffredin a beth ellid ei wneud i gynorthwyo'r sector i wneud hyn yn well?

Cysylltu: anna.nicholl@nesta.org.uk

Thursday 26th of November 2015
2:15pm - 3:15pm

Cynhadledd flynyddol WCVA, Venue Cymru, Llandudno

Speakers include

  • Sioned Hughes, Grwp Cartrefi Cymunedol Cymru (Cadeirydd)
  • Anna Nicholl, Y Gynghriar ar gyfer Tystiolaeth Ddefnyddiol