SPARK training session – testing social policy innovation – Bucharest

Wednesday 15th of October 2014 - Thursday 16th of October 2014
Ramada Majestic Bucharest Hotel, Bucharest 9:00am - 5:00pm

Testing social policy innovation

SPARK training session for practitioners

 

 

Social policy innovation is an important tool to provide better and innovative solutions to social challenges and deliver better social and employment outcomes. It therefore is an essential element for Member States' structural reforms in line with the social investment approach, as described in the Social Investment Package (SIP). Since policy reforms must be not only evidence-based, but also results-oriented, it is crucial to improve the measurement of social outcomes in particular in terms of social returns.

 

This training offered participants the opportunity to explore available methods to test innovative social policy reforms from a social investment perspective. Participants then used these tools to assess the investment returns of their own social policies reform proposals in terms of social outcomes.

 

The event covered:

 • The relevance of ‘Social Policy Innovation’;
 • How to conceive a policy reform in the social investment perspective;
 • The different methods for measuring social outcomes;
 • Support in developing your own policy evaluation;
 • Follow up training and resources available from the European Commission.

 

Who was this event aimed at?

Participants brought with them, and will be selected on the basis of, a relevant social policy reform proposal. The latter will be developed throughout the session in order to assess evidence of positive outcomes in support of policy decisions. Lunch and coffee was provided.

 

This is part of a larger initiative from the EU Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion to promote the benefits of social policy experimentation throughout the EU. The project is managed by LSE Enterprise, the consulting arm of the London School of Economics, in partnership with J-PAL Europe and the Alliance for Useful Evidence.

 

For more information, please look at our website or contact:

Ms Bregtje Kamphuis
Project Manager, LSE Enterprise Ltd
Email: [email protected]

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Testarea inovației în domeniul politicilor sociale

Sesiune de formare SPARK pentru practicieni

 

 

Inovația în domeniul politicii sociale este un instrument important pentru furnizarea unor soluții mai bune, inovatoare pentru provocările sociale și pentru rezultate mai bune în domeniul social și al ocupării forței de muncă. Aceasta este deci un element esențial pentru reformele structurale ale statelor membre, în conformitate cu abordarea investițiilor sociale, conform descrierii din Pachetul de investiții sociale (PIS). Deoarece reformele de politică nu trebuie să fie doar fondate pe dovezi, ci și orientate către obținerea de rezultate, este crucială perfecționarea măsurării rezultatelor sociale, în special în ceea ce privește beneficiile sociale.

 

Această sesiune de formare va oferi participanților oportunitatea de a explora metodele disponibile de testare a reformelor inovatoare de politici sociale din perspectiva investițiilor sociale. Participanții vor utiliza apoi aceste instrumente pentru a evalua randamentul investițiilor propriilor propuneri de reformă a politicilor sociale din perspectiva rezultatelor sociale.

 

În cadrul evenimentului se va vorbi despre:

 • relevanța „Inovației în domeniul politicilor sociale”;
 • cum se concepe o reformă politici din perspectiva investițiilor sociale;
 • diferitele metode de măsurare a rezultatelor sociale;
 • asistență în dezvoltarea propriei evaluări a politicilor;
 • formare și resurse puse la dispoziție de Comisia Europeană.

 

 

Cui îi este destinat evenimentul?

 

Participanții vor aduce și vor fi selectați pe baza unei propuneri de reformă relevantă a politicii sociale. Aceasta va fi dezvoltată pe parcursul sesiunii, pentru a evalua dovezile rezultatelor pozitive care susțin deciziile de politică. Sesiunea se va desfășura în engleza și participanții vor avea asigurat prânzul și cafea.

 

Acesta face parte dintr-o inițiativă a Departamentului pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune al UE de a promova beneficiile experimentării în domeniul politicilor sociale în tot cuprinsul UE. Proiectul este gestionat de LSE Enterprise, departamentul de consultanță al London School of Economics, în parteneriat cu J-PAL Europe și cu Alliance for Useful Evidence.

 

Înregistrați-vă pentru a participa la eveniment  - să ne știu cine ești și ce organizație lucrezi pentru

 

 

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru sau contactați-o pe:

 

Dna Bregtje Kamphuis
Manager de proiect, LSE Enterprise Ltd
E-mail: [email protected]

  Speakers include

 • Orla Doyle, Lecturer, University College Dublin (UCD) School of Economics; Deputy Director and Research Fellow at UCD Geary Institute; Research Associate, LSE Enterprise