SPARK session – Testing social policy innovation – Bucharest

Tuesday 10th of June 2014
JW Marriott Bucharest Grand Hotel 9:00am - 12:00pm

This information session explored methods to test Social Policy Innovation. We reviewed the practice of testing new ideas and policies and collecting evidence about the real impact of measures on people. We also launched a new European-based Network for Social Policy Analysis for Robust Knowledge (SPARK).

The event covered:

· The meaning of Social Policy Innovation

· The benefits of policy impact assessment

· Social policy experimentation best practice in Europe

· Follow up training and resources available from the    European Commission

· The benefits of joining SPARK

 

The SPARK network is for policymakers, practitioners, organisations or individuals who want to further their own evidence through policy impact assessment and encourage a wider debate on research in social policy.

This is part of a larger initiative from the EU Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion to promote the benefits of social policy experimentation throughout the EU. The project is managed by LSE Enterprise, the consulting arm of the London School of Economics, in partnership with J-PAL Europe and the Alliance for Useful Evidence.

Join SPARK here.

 

For more information, please look at our website or contact:

Ms Bregtje Kamphuis 

Project Manager, LSE Enterprise Ltd

Email: [email protected]

-----------------------------------------------------------------

Participați  la  o  sesiune  informativă  privind  explorarea metodelor  de  testare  a  inovației  în domeniul  politicilor sociale. Vom  trece  în  revistă  practica  testării  ideilor  și politicilor  noi  și adunarea  de  dovezi  privind  impactul  real al  măsurilor asupra  persoanelor.  De  asemenea, vom lansa o nouă Rețea europeană de analiză a politicilor sociale pentru cunoștințe robuste (SPARK).

În cadrul evenimentului se va vorbi despre:

  • Ce înseamnă inovația în domeniul politicilor sociale
  • Beneficiile evaluării impactului politicilor
  • Bunele practici ale experimentării în domeniul politicilor sociale în Europa
  • Formarea și resursele puse la dispoziție de Comisia Europeană
  • Beneficiile aderării la SPARK

Cui îi este destinat evenimentul?

Acest  eveniment  și  rețeaua  SPARK  sunt  destinate decidenților,  practicienilor,  organizațiilor  sau persoanelor  interesate  de  mai  multe  dovezi  obținute  prin experimentare  și  încurajează  o dezbatere mai vastă pe marginea cercetării în domeniul politicilor sociale.

 

Acesta face parte dintr-o inițiativă a Departamentului pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune al UE de a promova beneficiile experimentării în domeniul politicilor sociale în tot cuprinsul UE. Proiectul este gestionat de LSE Enterprise, departamentul de consultanță al London School of Economics, în parteneriat cu J-PAL Europe și cu Alliance for Useful Evidence.

Pentru  mai  multe  informații,  vizitați  site-ul  nostru  sau  contactați-o  pe  dna  Bregtje  Kamphuis,  LSE  Enterprise  Ltd: [email protected]

    Speakers include

  • Arnaud Vaganay, Senior Researcher (cercetător senior), London School of Economics
  • Orla Doyle, Senior Researcher (cercetător senior), UCD School of Economics